İstatistikce

Araştırmacıların İşini Kolaylaştıracak Yazılım
Bodoslama Regresyon Analizi
R’ nin Gücü: Analiz Atölyesi
Yalan Söylemeyeceksin!
SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri
İstatistik - Sayıların Arkasını Anlamak
15 dakikada E-Views
Günlük Hayatta İstatistik!
İstatistik Nedir? İstatistik Bölümü Hakkında Bilgiler