Tanım & Hesaplama

Çok Değişkenli Kovaryans Analizi (MANCOVA)
Araştırma Hipotezi (Research / Experimental / Alternative Hypothesis)