Veri Modelleme

Veri Modelleme

Veri modelleme teknikleri ile; mevcut ve potansiyel müşteri profilinin belirlenmesi, gelecek dönemlere ilişkin satış, talep tahmini gibi kilit göstergelerin tahmin edilmesi, elverişli sonuçların elde edilmesini sağlıyoruz.